خلاصه سخنان استاد:
کسانی که به حرمت کنگره احترام می گذارند در کنگره ماندگار می شوند وبه درمان می رسند و کسانی که به حرمت کنگره احترام نگذارند خود به خود از کنگره کنار می روند.آقای مهندس دژاکام طوری کنگره را برنامه ریزی کرده اند که نیاز نیست کسی برای رفتن فرد تلاش کند. کسی که حرمتها را رعایت نکند خود به خود حذف می شود.

افرادی که ساعت پنج در جلسه حضور دارند یعنی به حرمت کنگره احترام می گذارند.این را مطمئن باشید افرادی که بعد از ساعت پنج به کنگره می آیند در درمان آنها خلل ایجاد می شود.پارامتر اول حرمت عدم دروغ گفتن است.شخصی که وارد کنگره می شود باید نوع و میزان مصرف مواد خود را به راهنما درست اعلام کند چون راهنما بر اساس اعلام فرد به او برنامه می دهد،حال اگر شخصی به هر علت اشتباه بگوید، برنامه اشتباه دریافت می کند و به درمان نمی رسد .اگر به هرکس هم دروغ می گوید نباید به خودش دروغ بگوید چون بزرگترین فریب،خود فریبی است.اشتباه گفتن به راهنما کلاه سر خود گذاشتن است.برخی از رهجوها می گویند آقای مهندس جریمه را برداشته است،درست است این موضوع را مطرح کردند اما در همان سی دی فرمودند:شخصی که نمی خواهد سفر کند را شش ماه اخراجش کنید.یک نفر که می خواهد در کنگره درمان شود سیزده تا چهارده میلیون تومان هزینه درمانش هست،حال اگر فردی یکسال سفر کند و هر ماه هم صد هزار تومان بدهد درکل مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخته است پس هنوز فرد کلی به کنگره بدهکار است و همان جریمه ای هم که پرداخته است در اصل برای خود پرداخت نموده است.کنگره احتیاج به پول فردی ندارد اگر کسی کمکی هم می کند به خودش کمک می کند.شخصی که نمی تواند از هزار تومان پولش جدا شود چطور می تواند از مواد مصرفی خود جدا بشود. دومین پارامتر می گوید علیه شخصی دیگر سرزنش نکنید.فردخودش سفر خرابی دارد از دیگری عیب جویی میکند که فلانی را ببین چه قیافه ای دارد معلوم است درست سفر نمی کند به جای اینکه دوربین را روی دیگران زوم کنید،روی خود زوم کنید و ببینید خودتان چه کاره هستید و آیا درست رفتار می کنید.در جهان بینی هم نوشته است:

هر چیز چیزی جذب کرد    سرد سردی کشید و گرم،گرم

کسی که سفر خرابی دارد میگردد کسی را پیدا می کند که از خودش بدتر باشد.ما در زمان مصرف مواد به کسی فرصت صحبت کردن نمی دادیم اما حالا هنگام مشارکت،از میکروفن فراری هستیم و این کاملاً اشتباه است اینجا باید صحبت کنیم چون در صراط مستقیم هستیم.همچنین حرمت میگوید:در جلسه بدون اجازه سخن نگویید این جمله در بیرون هم کاربرد دارد تصادفی اتفاق می افتد من پلیس راهنمایی رانندگی هستم ونه وکیل ونه قاضی.سریع می ایستم تا قضیه را بررسی کنم .ما کارمان در کنگره فقط درمان اعتیاد است و به سیاست و مسائل سیاسی هیچ کاری نداریم.حتی آقای مهندس اعلام فرمودند:ما مشاور خانواده هم نیستیم و اگر زن و مردی هر دو به کنگره می آیند و می خواهند جدا شوند به ما هیچ ارتباطی ندارد.در کنگره هیچ پولی بین افراد رد و بدل نمی شود حتی به یکدیگر پول قرض نمی دهیم. مثال: فرض بگیرید من از آقا حسین پولی قرض بگیرم و در جلسه بعد که قرار است پرداخت کنم، ندارم.اتفاقی که رخ میدهد اینست که من از جلسه غیبت می کنم و ممکن است دیگر دنبال درمان هم نیایم،به همین علت و علل دیگر ما بهم پول قرض نمی دهیم.

من خودم در سه سال آخر مصرفم یک کفش و یک شلوار و یک پیراهن مشکی می پوشیدم و خودم هم حس می کردم که طرز لباس پوشیدنم مناسب نیست.در کنگره اولین چیزی که می گویند: پوشیدن لباس سفید است، این الزامی است، فردی که از ابتدا لباس سفید می پوشد یکی از نشانه های اینست که می خواهد درمان شود.

یک راهنما تا رهجویی به سه ماه سفر نرسد به او شماره تلفن نمی دهد بعد برخی از رهجوها به راحتی بهم شماره می دهند و این دور شدن از حرمت کنگره است.ارتباط بیرون از کنگره داشتن، منجر به این می شود که به طرف ضد ارزش ها کشیده شوید و از درمان دور شوید.در آخر هم می گوید:بر تمام اعضا واجب است این حرمتها را رعایت نمایند و بر تمام مسئولین هم واجب است از وقوع اعمال خلاف حرمت جلوگیری نمایند.(مسئولین شامل : دیده بان ایجنت نگهبان مرزبان راهنماو...می باشد)کسی که نمی تواند از موبایل خود نگهداری کند چطور می تواند از زندگی خود نگهداری نماید؟