استاد در لژیون فرمودند:
راه درمان خشم چیست؟ صلوات فرستادن - آب خوردن - راه رفتن -ترک مکان - ذکر گفتن و...
اینها را شما دوستان بیان کردید اما اینها چه اثری دارد و راه حل نهایی چیست؟
مثال : آب خوردن معجزه نمی کند بلکه باعث می شود شما مقداری زمان به دست بیاورید و بتوانید درست تصمیم بگیرید.
خشم یکی از سلسله سرریشه های مثلث جهالت است.همانطور که قبلاً گفته شد مثلث جهالت شامل:ترس - منیت - ناامیدی می باشد.خشم از دسته ترس و منیت است زمانی خشمگین می شوی که میترسی چیزی از دست بدهی یا منیت داری و قیافه حق به جانب می گیری و فکر میکنی حق با تو هست ( خود برتر بین هستی)خشم مثل زلزله هست و دارای طول موج  سریع و قدرتمند است سریع می آید و قدرت تفکر را ازت می گیرد ولی ناامیدی اینطور نیست طول موج بلندتری دارد ولی زمانش بیشتر است.برای جلوگیری از خشم باید ببینی ابتدا حق را چطور تعریف می کنی من حق را با تفکر خود تعریف می کنم و حق را به خودم می دهم ولی توهم است باید در این مواقع فکر کرد که یک درصد حق با طرف مقابل است آنوقت چه جوابی داری که بدهی؟
من زمانی می توانم گذشت کنم که حق کاملاً با من باشد نه زمانی که حق با من نیست و فقط توهم حق را دارم این دیگر گذشت نیست.
عزیزان قاضی با آنهمه مدارک که دارد گاهی ممکن است در حکم خود اشتباه کند آنوقت من چطور می توانم بدون آگاهی کامل قضاوت کنم پس همیشه این یک درصد حق را به دیگران دهید.
اعتیاد باعث می شود که فرد گمان کند همیشه حق با او است همچنین نباید وقتی در سفر هستید از بقیه انتظار داشته باشید که چون شما سفر می کنید باید دست به سینه مقابلتان بایستند این توهم است.در خشم فرد ابتدا انرژی زیادی از دست می دهد تا بتواند روی دیگری اثر بگذارد.دکتر مطهری می فرماید:آیابرای یک زندگی 50 ساله 50 ساعت آموزش لازم نیست؟گاهی برای یک لیوان آب فرد خشمگین می شود و کار به جدایی و طلاق می کشد آیا این از جهل و عدم آموزش نیست؟سعی کنید هنگام خشم مکان را تغییر بدهید.
برای به خشم نرسیدن من پیشنهاد می کنم از این مثلث استفاده کنید که دارای اضلاع ذیل می باشد:
قدرت تفکر - تعادل جسم و روان - ایمان به خدا
سفر آن نیست که از هند به بغداد رویم    از سر نفس گذشتن هنر مردان است.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای کاظمیان در لژیون