استاد فرمودند:
کسانی که از نشریات استفاده نمی کنند ، درمان نمی شوند .حتی اگر از کنگره بروند دیگر از کشیدن مواد هیچ لذتی نمی برند و به قول معروف هم از گندم ری و هم از خرمای بم می مانند. یا به کنگره نیایید یا اگر آمده اید باید کامل راه درمان را پیش بگیرید. اگر بگویید که من فقط دارو را مصرف میکنم و به لژیون هم می آیم اما از نشریات و CD استفاده نمی کنم هیچ گاه درمان نمی شوید.ما در کنگره بحث ترک کردن را نداریم اینجا بحث درمان هست و برای درمان باید زحمت کشید.اگر راهنما موردی را تذکر داد نباید ناراحت بشوید چون فقط درمان شما را می خواهد.کسانی که سفر خود را ناتمام رها می کنند دچار ضررهای بیشماری می شوند که یکی از آنها ضرر مالی است. بعد هم ناچار دوباره باید برگردند اما دیگر به آسانی بار اول پذیرفته نمی شوند.شربت به تنهایی معجزه ندارد باید جسم و روان و جهان بینی را با هم درمان کرد.باید دیدگاه فرد عوض شود.اگر قبلا با دیدن یک لوله خودکار فکرت به طرف مصرف مواد می رفت باید اینقدر روی جهان بینی کار کنی که با دیدن لوله خودکار فکر کنی مغزی آن را هم پیدا کنم و با آن بنویسم.شربت رابطه شما را با ساقی مواد قطع می کند که این به خاطر زحمات آقای مهندس است ولی روان و جهانبینی را درمان نمی کند اینها را باید با نشریات درمان کرد.در گذشته این همه وقت پای کشیدن از دست می دادید اما حالا کمی از آن وقت را برای آموزش صرف کنید.

باید جزوات جهان بینی را اینقدر خوانده باشید که کاملاً درک کنید.جهان بینی یعنی فراگیری قوانین زندگی.اگر ما قانونهای زندگی را بلد بودیم به اعتیاد کشیده نمی شدیم پس باید آموزش ببینیم.باید به درمان بها بدهید تا به درمان برسید یعنی باید اول وقت در جلسات حضور داشت و از نشریات هم استفاده کرد.اگر جهان بینی کار نکنید چطور طرز فکرتان را می توانید عوض کنید جهان بینی به زبان ساده یعنی تشخیص خوب و بد.فردی از من پرسید خوابم مشکل دارد به او گفتم CD خواب شب را گوش بده ،حالا اگر گوش نداد مشکلش بر طرف نمی شود و درمان هم نمی شود.اگر فردی بیسواد مطلق باشد باز می شود درک کرد اما کسانی که سواد دارند و مطالعه ندارند جای افسوس دارد.بی سواد هم می تواند CD گوش کند.دانایی یعنی قدرت تشخیص ماهیت خواسته ها در هر لباس و هر شکل.باید دانایی بالا برود تا دارو کم شود و الا درمان اتفاق نمی افتد.یعنی وقتی خواسته ضد ارزشی از نفس صادر می شود من اینقدر دانایی داشته باشم تا بتوانم آن را تشخیص داده و انجام ندهم.مثال: فردی روی برنامه داروی خود را مصرف می کند اما امشب عروسی دعوت می شود خواسته ای در نفسش شکل میگیرد که مهم نیست یکبار مقداری اضافه دارو مصرف کنم به علت نداشتن دانایی این کار را انجام می دهد و سفر خود را خراب می کند.دانایی موثر یعنی قدرت توانایی انجام عمل. فرد در یکی از سه نوع نفس است اماره یا لوامه یا مطمئنه.کسانی که دنبال درمان هستند در نفس لوامه هستند و پا در مرحله دانایی گذاشته اند.کسانی که به مرحله مطمئنه می رسند می دانند اعتیاد بد است و انجام هم نمی دهند مثل راهنما و سفر دومی ها.
از همه شما خواهش می کنم از امروز به نشریات اهمیت بیشتری بدهید.

برگرفته از سخنان آقای کاظمیان در لژیون

نویسنده:مسافر حمید