استاد فرمودند:
در قسمت او تی نفرات زیادی در حال خدمت هستند کنگره نیاز به خدمت ندارد و هر کسی که خدمتی انجام می دهد برای خودش انجام می دهد.اگر در سی دی آقای مهندس می گوید مرتب و بانظم به کلینیک مراجعه نمایید برای حفظ شخصیت خودتان است باید بین فردی که مصرف کننده است و فردی که در حال درمان است تفاوتی باشد.زمانی مواد مصرف می کردیم و بعد مرتب از عطر یا ادکلن استفاده می کردیم غافل از اینکه حتی اگر ظاهر را بتوانیم درست کنیم با باطن خراب چه خواهیم کرد. یکی از اولین و مخرب ترین آثار اعتیاد بی نظمی می باشد و باید در درمان، این بی نظمی به نظم تبدیل شود. باید سر ساعت تعیین شده مرتب و منظم به کلینیک مراجعه نمایید و سر ساعت دارو را مصرف کنید و به اندازه لازم که راهنما تعیین می کند از دارو استفاده نمایید. کسانی که دارو را روی ساعت مصرف نمی کنند اجازه بازسازی به سیستم ایکس بدن را نمی دهند در نتیجه درمان نمی شوند.یکی از بزرگترین و مهمترین کارهایی که اوپیوم تینکچر برای مسافر انجام داد اینست که رابطه فرد با ساقی مواد مخدر را قطع کرد و دیگر نیاز به جستجوی مواد ندارد بلکه می تواند داروی استاندارد را بدون زحمت و مسایل قانونی از طریق کلینیک تهیه نماید.اگر همین یک کار آقای مهندس را در نظر بگیریم باید همیشه خدا را شاکر باشیم و برای آقای مهندس هم دعا کنیم. عزیزان برای اینکه اهمیت این سی دی فهمیده شود فکر کنید چرا آقای مهندس این سی دی را اولین سی دی قرار داده است پس بدانید فوق العاده اهمیت دارد. کسانی که روی برنامه دارو مصرف می کنند به لذتی دست می یابند که در گذشته حتی فکرش را هم نمی کردند.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای کاظمیان در لژیون