استاد فرمودند:
من خودم این سی دی را چهار بار گوش کردم و خیلی از مطالب آن استفاده کردم دوستانی که در سفر اول هستند حتماً می توانند استفاده شایسته از آن بکنند و حتماً با توجه گوش کنند.آقای مهندس در این سی دی می فرمایند بعضی از ما بیداریم و بعضی خواب،گاهی فردی خواب است تا او را صدا بزنی واکنش نشان می دهد اما اگر کسی خود را به خواب زده باشد به هیچ وجه نمی توان بیدارش کرد.برای اینکه دیدگاه انسان و اثر آن را بهتر متوجه شوید آقای مهندس مثال میزند:فردی خودش پای چوبه دار می رود و می گوید به خاطر اعمالی که انجام داده ام اعدام می شوم و فرد دیگری هم به خاطر اعمال بدش اعدام می شود اما هنگام رفتن دو نفر زیر بغلش را گرفته اند این برای تصورات ذهنی آنهاست.یکی اشتباه خود را پذیرفته و یکی نپذیرفته است. من باید بدانم کسی که مسجد می سازد یک اجری دارد و کسی هم که مواد می فروشد یک عقوبتی دارد.

هر کسی محصول کاشت خود را درو می کند.هر کاری که فکر کنید هم سهل است و هم سخت.درمان برای کسانی سخت است که هنوز اعتیاد خود را نپذیرفته اند.بدانید غیبت - دروغ- اعتیاد و.. هر کدام عواقب دارد.اما برای کسی که اعتیاد خود را بپذیرد و مسئولیت خود را قبول کند و فرمانبرداری کند تا به فرماندهی برسد بسیار سهل است.فرمانده شما برای درمان فقط راهنمای شما است اما در قبال مسایل دیگر راهنما فرمانده نیست.باید راه درست زندگی کردن را پیدا کنید.فردی 10 بار ترک میکند و نتیجه نمی گیرد دوباره آن را تکرار می کند مگر چند بار باید از یک راه ضربه خورد.راهنما می گوید با این مصرف کننده رفت و آمد نکن گوش نمی دهد و ضربه می خورد.اگر فرمانبردار نباشید به رهایی نمی رسید.خراب کردن راحت است اما ساختن مشکل است شما ده سال زحمت می کشید تا درختی به بار بشیند اما برای از بین بردن آن کافی است مقداری گازوئیل پای آن بریزید.اگر بخواهید تکامل پیدا کنید باید زحمت بکشید.البته بدانید هر نعمتی شکرانه ای دارد.مال نیز زکات دارد پس بدانید درمان که می شوید از کنگره فاصله نگیرید، باید جبران خسارت کرد.قارون در زمان حضرت موسی چون نسبت به داشتن مال مغرور شد و زکات مال را نداد و به دیگران کمک نکرد خودش و مالش به عذاب خدا گرفتار آمد.سعی کنید کاری انجام ندهید که عقوبت آن با سیستم الهی باشد و به عذاب خدا گرفتار آیید.برخی فکر می کنند چون مسن هستند مشکلی نیست که مواد مصرف کنند اما جوانها نباید مصرف کنند این کاملاً اشتباه است کار اشتباه بد است و پیر و جوان هم ندارد یکی از چیزهایی که اعتیاد به همراه می آورد توجیه است باید آگاهی پیدا کرد تا ضد ارزش را کنار گذاشت.

برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای کاظمیان در لژیون