استاد فرمودند:
اگر حتی برخی از شما به دنبال مسائل اقتصادی هستید مطمئن باشید کسانی که به درمان رسیده اند بسیار از نظر اقتصادی نسبت به قبل پیشرفت داشته اند و می توانید از آنها سوال کنید.البته آرامش و راحتی خیال و معنویات آنها به کنار ، که آن را نمی توان با مادیات قیاس کرد. درمان باعث بالا رفتن علم می شود.سر آمد تمام مشکلات اعتیاد است،اگر در مسیرتان مشکلی پیش می آید به این دلیل است که خودتان دنبال مشکل هستید.اگر اعتیاد را درمان کنید بسیاری از مشکلاتتان حل می شود.

اعتیاد باعث دروغ و... می شود.همین دروغ باعث بسیاری از مشکلات می شود.فردی به جای شربت از مواد استفاده می کند و در لژیون حاضر می شود و فکر می کند هیچ مشکلی پیش نمی آید اما چندی بعد به مشکل می خورد و باید به مرزبانی مراجعه نماید.اگر برخی افراد به اشتباه دچار شدند باید با راهنما مشورت نمایند.کسانی که روی برنامه هستند یعنی برای درمان ارزش قائل هستند.اگر جهان بینی بالا باشد دیگر دچار وسوسه نمی شوی و دنبال مواد نمی روی.باید مرتب جزوه جهان بینی مرور شود.خودتان فکر کنید واقعاً انسان شدن خوب است یا دنبال راه خطا رفتن؟ تا کی میخواهید ادامه دهید آیا فکر می کنید مرگ برای دیگران است؟ آیا ما برای چی به این دنیا آمده ایم؟ اگر بپرسند در این دنیا چه کار کرده اید چه جوابی دارید؟ پس بیدار شوید و به صراط مستقیم باز گردید.جهان بینی یعنی شناخت خوب از بد.به همین راحتی.کسانی که در کنگره وارد می شوند و درست سفر نمی کنند در حق آن کسانی که پشت درب کنگره به دلیل نبود جا ایستاده اند خیانت می کنند.سعی کنید تا می توانید آموزش ببینید و خدمت کنید.اگر نفس را به خدمت نگیرید او شما را به کار می گیرد.برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون