بزرگداشت هفته همسفر بر اولین همسفر کنگره خانم آنی و تمامی همسفران مبارک باد.
آقای مهندس دژاکام  می فرمایند : همسفربال پرواز مسافر می باشد .