استاد فرمودند:
آیا تا کنون پیش آمده که از منزل خارج شوید اما ندانید به کجا باید بروید؟این دقیقاً برای کسانی که در کنگره بدون هدف هستند اتفاق می افتد.فرد به اینجا آمده برای درمان اماچون هدف را فراموش کرده است مرتباً دچار گریز می شود و سردرگم است.

برای نداشتن مشکل باید کاملاً این جزوه چهار مقاله را درک کنید.همانطوری که برای رفتن به مسافرت به یک سری لوازم نیاز دارید،برای درمان شدن هم نیاز به برنامه دارید.ابزار و فونداسیون کار درمان هم کتاب ها و چهار مقاله است.برخی از افراد که مصرف کننده نیستند می گویند فرد معتاد اراده ندارد اما این حرف اشتباه است برای درمان اعتیاد ابزار نیاز می باشد و بدون ابزار لازم و کافی نمی توان درمان شد.علت برگشت افرادی که با راههای دیگر میخواهند از دست بیماری اعتیاد نجات یابند اهمیت ندادن به صور پنهان و عکس العملهای پنهان این بیماری می باشد.عکس العملهای آشکار نهایتاً تا 20 روز بهبود پیدا می کند اما عکس العملهای پنهان تا مدتها با فرد همراه است.علت چیست که می گویند لبی که خورد به وافور    شسته شود با کافور!  چون فرد از بس راههای اشتباه برای رهایی از اعتیاد را رفته و به نتیجه نرسیده است خسته و ناامید شده است.برای همین باید قدر این جایگاه رابدانید و دعا در حق آقای مهندس دژاکام بکنید.با روش DST بدون مشکل به رهایی می رسید(اگر روی برنامه باشید).
عده ای می گفتند این بیماری فقط جسمی است و ترک های 3 روزه و 20 روزه راه افتاد و عده دیگر گفتند این بیماری روانی هست و فرد مصرف کننده را به انواع قرص های آرامبخش می بستند.عده ای می گفتند فکر فرد خراب است و باید شستشوی مغزی شود و شوک درمانی و هیپنوتیزم درمانی شروع شد اما هیچکدام اینها اعتیاد فرد را درمان نکرد.اما آقای مهندس با ابداع صورت مسئله اعتیاد مثلث درمان را پدید آوردند و راه درمان اعتیاد مشخص شد.برای درمان اعتیاد باید شخصیت فرد عوض شود یعنی دیگر آن انسان قبلی نیست و افکار وگفتار و کردار فرد عوض شود.
اعتیاد سرآمد ضد ارزش ها است که بقیه را به دنبال دارد مثل دروغ - تهمت - غیبت و ...
باید برای رهایی از ضد ارزش ها دوری کنید.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون