استاد فرمودند:
کسانی که سفر خوبی دارند قدر کنگره را درک کرده اند حتی کسانی که سفرشان به مشکل بر می خورد و دوباره شروع میکنند هم فهمیده اند اینجا جای خوبی هست.کنگره مزایایی دارد که فرد 5 سال یا 10 سال می آید.اما خود آقای مهندس می فرماید حساب من با کنگره صفر است و هیچ منتی سر کسی نیست،اگر راهنمایی چند ساعت وقت صرف می کند و به کنگره می آید به خودش خدمت می کند و چندین برابر دریافت می کند.در کنگره در هر سمتی، هر قدر پرداخت کنید چندین برابر دریافت داشته اید.

کسانی که وجدان بیدار دارند پس از درمان در کنگره می مانند و به سایرین خدمت می کنند و طعم حال خوش داشتن را می چشند.این لیاقتی است که فرد بتواند به خودش خدمت کند چون اینجا هر کسی خدمتی انجام می دهد برای خودش است تا به حال خوش برسد.در قبال این همه کمک کنگره به من حال من برای کنگره چه کرده ام؟دوستان خود من جوابی ندارم چون کاری نکرده ام شاید فقط بتوانم بگویم سعی کردم سفر خوبی انجام بدهم و قوانین و حرمت های کنگره را حفظ نمایم.همین.
برخی از افراد روزی 20 تا 30 هزار تومان مصرف موادشان بود اما حالا موقع قانون یازدهم که می شود حسابگر می شوند.عزیزان اگر خدای نخواسته یکی از فرزندانمان دچار اعتیاد شد کجا باید برود؟باید کنگره باشد تا او بیاید . پس لااقل سعی کنید در گسترش و حفظ کنگره نقش کوچکی داشته باشید.
سعی کنید سفر خوبی داشته باشید،قسمت OT را به دردسر دچار نکنید.راهنما را اذیت نکنید،به حرف راهنما گوش بدهید.کنگره چیزی از کسی نمی خواهد اما اگر سفر خوبی انجام دهید خود به خود به الگو تبدیل می شوید.یک مسافر باید وظیفه خود نسبت به کنگره و همسر و جامعه و... بشناسد در این صورت به درمان هم می رسد.


برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون