آقای سید مصطفی جعفری گرامی تولد یکسال رهاییتان بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد.
از طرف اعضاء لژیون آقای کاظمیان