تاریخ 94/10/16 جهت دیدار و عرض ادب خدمت جناب مهندس دژاکام