در تاریخ 1394/11/21 مسافر صفر علی موفق به دریافت گل رهایی از دستان پرتوان آقای مهندس دژاکام عزیز گردید. این رهایی را از طرف اعضاءلژیون خدمت آقای مهندس و خانواده محترمشان و آقای کاظمیان وخانم فخری راهنمای همسفر ایشان و آقای صفر علی و همسفرانشان تبریک عرض می نماییم.