استاد فرمودند:
هر چیزی در این عالم دارای نقطه تحمل مشخصی است.آهن اگر حرارت بیش از حد تحمل ببیند ذوب می شود و از جامد به مایع تبدیل می شود.انسانها هم دارای نقطه تحمل متفاوت هستند فردی با یک حرف به هم میریزد و فرد دیگری با خوردن سیلی هم دچار به هم ریختگی نمی شود.مثال دیگر:گاهی فردی با یک بوق اتومبیلی به هم میریزد ولی فرد دیگری حتی اگر تصادف هم بکند با لبخند پیاده می شود تا رسیدگی شود.هر چیزی که از نقطه تحمل خود عبور کند اگر فلزات و ... باشد دچار تخریب و اگر انسان باشد دچار آشوب می شود.

باید هنگام صحبت با دیگران آنقدر دانایی داشته باشید که بدانید چگونه سخن بگویید تا فرد مقابل دچار بهم ریختگی نشود.(به قول معروف بشین و بتمرگ هر دو یک معنی دارد اما این کجا وآن کجا).یک فردی شاگردی داشت که با کوزه آب می آورد،وقتی می خواست کوزه را بردارد تا آب بیاورد اوستا یک کشیده به صورت او می زد شاگرد گریه کنان می گفت من کاری نکرده ام چرا می زنی؟اوستا می گفت زدم حواست را جمع کنی تا کوزه نشکند.یک بار هنگام برگشتن کوزه شکست و گریه کنان آمد گفت اوستا کوزه را شکستم،اوستا گفت فدای سرت،مهم نیست!من میزدمت که نشکنی حالا که دیگر شکسته ای.ما  کارمان بر عکس است کاری را خراب می کنیم و داد و هوار راه می اندازیم و هم خود و هم دیگران را به آشوب می رسانیم.ما نباید فقط فکر خودمان باشیم باید نقطه تحمل دیگران را هم در نظر داشته باشیم.اکثر دعواهای خیابانی به دلیل عدم شناخت و رعایت نقطه تحمل دیگران اتفاق می افتد.قدیمی ها می گفتند کار نکرده را می شود کرد و حرف نزده را می شود زد اما اگر حرفی را زدی یا کاری را انجام دادی دیگر کار از کار گذشته است.سوال می پرسند اگر کسی حرفی زد یا کاری کرد که من در آستانه آشوب قرار گرفتم چه کنم؟باید در این مواقع به خود زمان بدهید،زمان خودش معجزه است پیامبر می فرمود : در هنگام خشم صلوات بفرستید و یک لیوان آب بنوشید.زمان باعث می شود بتوانی درست تفکر کنی البته اگر فرد دانا باشد و گرنه فرد نا آگاه با زمان هم این مشکلش حل نمی شود.در زمان مصرف تنها نقطه تحمل ما برای مواد بالا می رفت امروز یک گرم بود و هفته آینده دو گرم و... اما حالا در موقع درمان باید روی سایر نقطه تحمل ها کار کرد و آنها را افزایش داد.حالا ما تلاش می کنیم تا نقطه تحملمان برای عدم مصرف مواد بالا برود.همین طور برای ضد ارزش ها هم باید پله پله نقطه تحمل را بالا برد هیچ فردی نمی تواند بگوید دیگر از فردا هرگز دروغ نمی گویم بلکه باید کم کم نقطه تحمل آن را افزایش دهد.در این وادی نشانه هایی می دهد که اگر هنگام صحبت دیدید فردی گوش هایش سرخ شد و ضربان قلب افزایش پیدا کرد و تنفس بیشتر شد و لرزش پیدا کرد بدانید پا را از نقطه تحمل فرد فراتر گذارده اید.برگرفته از سخنان کمک راهنمای گرامی آقای علیرضا کاظمیان در لژیون