اولین سالگرد تولد مسافر رسول را خدمت جناب مهندس دژاکام و خانواده محترمشان و آقای علیرضا کاظمیان و خانم فخری و خود آقا رسول و همسفرشان تبریک عرض می نماییم.

تا باد چنین بادا
از طرف اعضاء لژیون