راهنمای عزیز جناب آقای کاظمیان ، هفته راهنما را به شما سرور گرامی تبریک عرض می نماییم.

از طرف اعضاء لژیون